Co je CNG?

Zkratka CNG označuje stlačený zemní plyn, který je používaný jako palivo pro motorová vozidla. Lze ho použít ve formě stlačeného plynu - CNG, nebo ve zkapalněné formě - LNG (při teplotě – 162°C). V současné době převažuje ve světě využití zemního plynu ve stlačené formě (CNG).

Hlavní výhodou CNG jsou jeho dvojnásobné zásoby proti ropě. CNG díky vyšší zápalné teplotě zabraňuje vznícení, díky nižší hmotnosti než vzduch se při nehodě rozptýlí. To všechno přispívá k bezpečnému používání CNG jako alternativního paliva. Zemní plyn má velký potenciál pro využití jako motorové palivo. Je levný, má vysoké oktanové číslo, jedná se o čisté (ekologické) palivo.

Výhody CNG.

Hlavní výhodou CNG jsou jeho dvojnásobné zásoby proti ropě. CNG díky vyšší zápalné teplotě zabraňuje vznícení, díky nižší hmotnosti než vzduch se při nehodě rozptýlí. To všechno přispívá k bezpečnému používání CNG jako alternativního paliva. Zemní plyn má velký potenciál pro využití jako motorové palivo. Je levný, má vysoké oktanové číslo, jedná se o čisté (ekologické) palivo.

Proč je výhodná přestavba na CNG?

    Levný provoz. Na počátku roku 2010 stál 1 m3 plynu mezi 15 a 18 Kč, zatímco odpovídající      1 l benzínu o více než 10 Kč více.
    Minimální znečištění. Spalování CNG produkuje jen velmi málo CO2 a téměř žádné      jedovaté zplodiny. Nedochází ke kontaminaci prostředí únikem paliva. Vozy na CNG nemají      problém plnit současná i budoucí emisní kritéria a lze do budoucna předpokládat jejich státní      podporu.
    Větší bezpečnost. Systémy CNG podléhají přísným standardům, při nehodě plyn      kontrolovaně unikne do atmosféry.
    Vyšší oktanové číslo. CNG je šetrnější k motoru a jeho chod je plynulejší a kultivovanější.
    Nemožnost krádeže paliva. CNG nelze jednoduše vyčerpat z nádrže jako benzín.


  Jak probíhá přestavba Vašeho vozu na CNG?

  Nejprve prohlédneme Vaše vozidlo, aby celá přestavba proběhla hladce, s použitím nevhodnějšího zařízení CNG a v co nejkratším termínu. Zaměříme se především na stav palivové a zapalovací soustavy. Společně se zákazníkem pak probereme umístění všech základních komponent – umístění přepínače, typ a velikost nádrže a místo plnícího hrdla. Následně provedeme za použití vybaveného servisu přestavbu s použitím zvolených technologií a komponent.

Kalkulátor CNG

 • Zde si můžete vypočítat, kolik ušetříte přechodem na CNG.

S CNG ušetříte: