Co je LPG?

LPG (Liquefied Petroleum Gas), v překladu zkapalněný ropný plyn, je směs sestávající se zejména z propanu a butanu, na kterou již dnes úsporně jezdí miliony našich evropských sousedů. Propan, butan a jejich směsi jsou zkapalněné uhlovodíkové plyny, převážně se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v molekule, a to jak nasycené, tak nenasycené. V kapalném stavu jsou bezbarvé, snadno těkající, specifického zápachu. Jsou hořlavé a výbušné, nejedovaté, těžší než vzduch. Zkapalněním zmenšují asi 260x svůj objem. Fyzikálně chemické vlastnosti kapalné i plynné fáze jednotlivých plynů jsou trochu rozdílné, takže výsledné parametry směsi závisí na poměru jednotlivých složek.graf LPG je syntetizován rafinací ropy nebo kapalného zemního plynu, tzn. že je převážně získáván z fosilních zdrojů energie. Hoří čistě bez sazí a s jen velmi malým obsahem emise síry, která nepředstavuje žádná rizika znečištění země nebo vody. U LPG se udává výhřevnost 46,1 MJ / kg ve srovnání s 42,5 MJ / kg u nafty a 43,5 MJ / kg u benzínu. Nicméně jeho energetická hustota je nižší než u benzínu a nafty a tomu odpovídá i jeho vyšší spotřeba. Statistiky z roku 2008 ukazují, že více než 13 milionů vozidel na celém světě je poháněno LPG. LPG je nejrozšířenějším alternativním palivem v Evropě. Pokud bychom nezapočítávali země jako Argentina, Brazílie, Čína a Pákistán, kde jezdí několik miliónů vozidel na zemní plyn, bylo by nejrozšířenějším alternativním palivem i na světě.

Je LPG bezpečné?

Mnozí motoristé se mylně domnívají, že LPG pohon je nebezpečný. Je tomu ale právě naopak. Obecně vzato propan-butan je výbušný při smíšení se vzduchem, ale v případě požáru auta nebo dopravní nehody s deformací nádrže je plyn upouštěn bezpečnostním ventilem a pojistkou mimo prostor vozidla a nádrž s plynem nevybuchuje nýbrž vyhořívá, a to ve vlnách a bezpečně mimo vozidlo. Vybouchnout tedy mohou pouze benzínové nádrže. Existují různé systémy LPG, které se liší dle použití pro různé druhy motorů. Modely Fiat využívají prověřenou technologii sekvenčního vstřikování LPG od společnosti Tartarini Auto. Tlakové toroidní nádrže jsou umístěny místo rezervního kola, protože podle nezávislých testů institucí zabývajícími se crash testy a možnostmi požáru ve vozidlech, jako je např. ADAC, je umístění tlakové nádrže v prostoru určeném pro rezervní kolo optimální a představuje tak jedno z nejbezpečnějších řešení. Kapalný propan-butan se tankuje na čerpací stanici pomocí přípojky dálkového plnění vysokotlakým potrubím do tlakové nádrže. Tlaková nádrž je uzavřena víceúčelovým ventilem, který uzavírá nádrž při vypnutém zapalování. Dále plní svoji funkci při odebírání pohonné hmoty z nádrže, ukazuje stav paliva v nádrži, zajišťuje plnění nádrže do max. 80 % obsahu a zastavení toku paliva při úniku nad 6 litrů za minutu (při poruše potrubí) a vypouští plyn při přetlaku nad 27 bar.

Proč je výhodná přestavba na LPG?

    50% náklady na provoz
    Nízké pořizovací náklady – při ročním provozu nad 10 000 km se jedná o investici, která se      Vám velmi rychle vrátí
    Vozidla na LPG pohon jsou osvobozena od silniční daně
    Menší opotřebování motoru
    Minimální pokles výkonu motoru při chodu na LPG – Spotřeba LPG je v průměru o 10 %      vyšší oproti běžnému benzínovému motoru. Při šetrném provozu je toto navýšení téměř      nulové.
    Vyrovnaný a tichý chod motoru na LPG
    Rychlá instalace zástavby LPG v našem LPG servisním místě
    Spolehlivost při provozu LPG motoru
    Komplexní servis
    Bezpečný provoz díky použitým kvalitním technologiím
    Ekologický provoz – menší zátěž životního prostředí a lepší ochrana životního prostředí


  Jak probíhá přestavba Vašeho vozu na LPG?

  Nejprve prohlédneme Vaše vozidlo, aby celá přestavba proběhla hladce, s použitím nevhodnějšího zařízení LPG a v co nejkratším termínu. Zaměříme se především na stav palivové a zapalovací soustavy. Společně se zákazníkem pak probereme umístění všech základních komponent – umístění přepínače, typ a velikost nádrže a místo plnícího hrdla. Následně provedeme za použití vybaveného servisu přestavbu s použitím zvolených technologií a komponent.

Kalkulátor LPG

 • Zde si můžete vypočítat, kolik ušetříte přechodem na LPG.

S LPG ušetříte: